Контакты
050035, г. Алматы, 1-ый микрорайон, 81.
+7 (727) 377 11 19
+7 (727) 346 64 64
deansoffice.sdt@narxoz.kz
Info.sdt@narxoz.kz