English
Русский

© НАРХОЗ - 2020. All rights reserved.

Тұрақтылық стратегиясы

Нархоз университеті өңірде алғашқылардың бірі болып Тұрақты даму стратегиясын енгізді, онда БҰҰ-ның Тұрақты даму мақсаттарын жүзеге асыруға бағытталған біздің жергілікті үлесімізді тұтастай қамтитын пайымымыз баяндалған. Нархоз-2030 Тұрақты даму стратегиясы Тұрақты даму комитеті мен Тұрақты Қазақстан зерттеу институтының (SKRI) бірлескен күш-жігерінің нәтижесінде әзірленді. Стратегиядан қоғамға төрт негізгі бағыт бойынша біздің нені ұсынғымыз келетінін көруге болады: а) кампус мәдениеті; б) білім беру/зерттеу/оқу жоспарлары/ТД мәселелері бойынша транс-дисциплинарлық жұмыс; в) кампус қызметі; г) тұрақты кеңсе.


SKRI институты Нархоз университетінің басшылығымен, қызметкерлерімен және студенттерімен бірлесе отырып, осы пайымды университет ішінде де, Алматы қаласының үлкен қоғамдастығында да жүзеге асыруға барынша көмектесуге тырысады.

Тұрақтылық стратегиясы
Жетекші бизнес және тұрақты даму институттарының бірі ретінде Нархоз университеті жауапты білім беру (PRME) қағидаттарын жетілдіру және енгізу бойынша белсенді жұмыс істейді. Нархоз университеті осы негізгі құндылықтарды насихаттауға арналған 95 - тен астам елдің 800-ден астам жетекші бизнес мектептеріне қосылды.

Алты қағидат негізінде жұмыс істей отырып, PRME бизнес және менеджмент мектептерін болашақ көшбасшыларды экономикалық мақсаттар мен тұрақты даму мақсаттары арасындағы тепе-теңдікке жету үшін қажетті дағдылармен қамтамасыз етуге, тұрақты даму мақсаттарына (ТДМ) назар аударуға және академиялық институттарды БҰҰ Жаһандық шартының жұмысына сәйкестендіруге тартады.

PRME-ге қосылу арқылы Нархоз университеті оқыту, зерттеу және ойлау көшбасшылығы сияқты тұрақтылық, жауапкершілік және этика құндылықтарын алға жылжытуға міндеттеме алды. Төменде сіз Нархоз Университетінің осы қағидаларды 2020 жылы қалай жүзеге асырғаны туралы ең соңғы PRME есебін таба аласыз.

Жүктеу