РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА

Бас редактор
С.А. Святов – э.ғ.д., профессор, «Нархоз Университеті» АҚ
  Редактордың орынбасары
  С. С. Арыстанбаева – э.ғ.д., профессор, «Нархоз Университеті» АҚ
  Редакциялық Алқа
  • А.А. Адамбекова – э.ғ.д., профессор, «Нархоз Университеті» АҚ
  • Л.М. Байтенова – э.ғ.д., профессор «Нархоз Университеті» АҚ
  • Ш.М. Қаңтарбаева – э.ғ.д., профессор «Нархоз Университеті» АҚ
  • А.М. Сейітқазиева – э.ғ.д., профессор «Нархоз Университеті» АҚ
  • Ж. Симанавичене – э.ғ.д., профессор Mykolas Romeris Университеті, Вильнюс қаласы, Литва
  • Ш.А. Смағұлова – э.ғ.д., профессор «Нархоз Университеті» АҚ
  • Ұ.А. Текенов – э.ғ.д., профессор «Нархоз Университеті» АҚ
  • С.Ы. Өмірзақов – э.ғ.д., профессор «Нархоз Университеті» АҚ
  • Е.А. Абенова – п.ғ.к., доцент «Нархоз Университі» АҚ
  • А. Акимов – PhD, Гриффит Университетінің профессоры¸Брисбен қаласы, Австралия
  • Л.Қ. Баймағамбетова – э.ғ.к., профессор «Нархоз Университеті» АҚ
  • Л.А. Байбөлекова – э.ғ.к., «Нархоз Университеті» АҚ
  • К. Браувайлер – PhD, профессор, Қолданбалы зерттеулер университеті, Германия
  • Ж.М. Дюсембекова – э.ғ.к., «Нархоз Университеті» АҚ
  • М.Ж. Жарылқасынова – э.ғ.к., доцент «Нархоз Университеті» АҚ
  • Р. Елшібаев – э.ғ.к., доцент « Нархоз Университеті» АҚ
  • Д. Ким – PhD, профессор-зерттеуші «Нархоз Университеті» АҚ
  • Т. Медени – PhD, профессор Yildirim Beazit University, Анкара қаласы, Турция
  • Е. Өскенбаев – PhD, профессор-зерттеуші СДУ
  • М.М. Рысқұлова – э.ғ.к., доцент «Нархоз Университеті» АҚ
  • А.Ж. Сарсенбаева – «Фортуна Полиграф» баспасы ЖШС-нің бас директоры, журналдың жауапты редакторы
  • А.К. Танкиева – э.ғ.к., доцент «Нархоз Университеті» АҚ
  • Н. Усенбаев – PhD, профессор-зерттеуші «Нархоз Университеті» АҚ
  © 2020 CAER
  Байланыс
  Жандосова, 55, Алматы, Қазақстан, 050035
  +7 (727) 377-12-78
  caer@narxoz.kz